تهیه، تنظیم و ارسال خلاصه مقالات نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی

علاقمندان می‌توانند نتایج پژوهش‌های خود در زمینه‌ بیماری‌شناسی گیاهی را در قالب سخنرانی یا پوستر ارائه دهند. خلاصه مقالات ارسالی باید به زبان‌های فارسی و انگلیسی (هر کدام در یک صفحه A4 و در یک  فایل)، بین حداقل 250 و حداکثر 350 واژه تنظیم شده باشد (بدون احتساب عنوان مقاله و نام و آدرس نویسندگان).  کلیه خلاصه مقالات پذیرفته­ شده به شرط ارائه (سخنرانی یا پوستر) از طریق http://fippc.ut.ac.ir به صورت الکترونیک در اختیار شرکت‌کنندگان قرارخواهد گرفت.

ارسال مقاله منحصرا از طریق سایت کنگره http://fippc.ut.ac.ir می‌باشد. به مقالات ارسالی از طریق پست الکترونیک هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد. نویسنده مسئول مقاله در صورت تمایل می‌تواند نظر خود را مبنی بر ارائه به صورت پوستر و یا شفاهی در بخش توضیحات تکمیلی سابمیت مقاله اعلام نماید، اما نظر نهایی توسط هیأت داوران صادر خواهد شد. 

لازم به ذکر است مسئولیت صحت علمی و نگارشی مطالب ارائه­شده به عهده‌ نگارندگان است. لذا خواهشمند است خلاصه مقاله‌ خود را از نظر نگارش فارسی و انگلیسی، با دقت کامل تدوین نمایید.

رعایت موارد زیر برای پذیرش خلاصه مقالات الزامی است:

- خلاصه مقالات ارسالی باید از غنای علمی برخوردار بوده، علاوه بر عنوان دقیق، دربرگیرنده‌ بخش‌های زیر باشد:

1) اسامی نویسندگان (زیر نام نویسنده مسئول خط‌دار شده، با ذکر ایمیل) بدون ذکر عنوان و مرتبه علمی (مثال: عضو هیئت علمی یا محقق دانشگاه، موسسه یا مرکز تحقیقاتی)

2) ضرورت و هدف تحقیق

3) روش‌ کار، نتایج و اهمیت نتایج به­دست­آمده

 

- خلاصه مقالات ارسالی از نظر قالب و محتوا نباید در سایر همایش‌ها و مجلات علمی داخلی و یا خارجی ارائه یا چاپ شده باشند و مسئولیت آن به عهده نویسندگان است.

-  برای نویسندگان اول مقالات حداکثر امکان ارسال و ارائه دو مقاله وجود دارد. درحالت کلی، هر فردی مسئولیت حداکثر دو مقاله را می‌تواند داشته باشد.

-  تنظیم نوشتار

متن خلاصه مقاله با نرم‌افزار MS Word با رعایت حاشیه نرمال یعنی 2.54 سانتی‌‌متر از چهار طرف صفحه و فواصل سطر Single تهیه گردد.

- بخش فارسی خلاصه مقاله

 - عنوان خلاصه مقاله: بی‌میترا اندازه 12 (B Mitra 12 - Bold) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 11،

- قلم اسامی نگارندگان: میترا سیاه اندازه 10 (Bold) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 9

- قلم آدرس نگارندگان: میترا سیاه اندازه 10 (Bold) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 9 و در ادامه آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول

- متن اصلی خلاصه در یک پاراگراف: بی‌میترا 12 (B Mitra 12-not Bold) و انگلیسیTimes New Roman pt. 11

 

English part of Abstract

Title: Times New Roman Bold pt. 12

Authors names: Times New Roman not-Bold pt. 11

Authors affiliations: Times New Roman Italic not-Bold pt. 11

Text: Times New Roman not-Bold pt. 12  


از کاربرد کلمات مخفف در خلاصه مقاله اجتناب کرده و در قالب یک پاراگراف ارائه گردد

توجه: فایل خلاصه مقالات باید به صورت آنلاین و پس از ثبت نام حداکثر تا 10/04/1398 بارگذاری و ارسال گردد.