همراهان نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران در صورت هرگونه راهنمایی می توانید از طریق ایمیل fippc.conf@ut.ac.ir با دبیرخانه کنگره در ارتباط باشید.

Refresh Code