برگزاری مسابقه علمی
1398-04-10

به اطلاع دانشجویان محترم رشته بیماری شناسی گیاهی می رساند در زمان برگزاری کنگره یک مسابقه علمی بین دانشجویان برگزار می شود که جزییات آن متعاقبا اعلام می شود.


دبیر علمی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی-دکتر احمدزاده