بازنگری و ثبت نام
1398-04-25

 

قابل توجه نویسندگان محترم،

 

در برخی مقالات که برای بازنگری ارسال شده است، داوران محترم، صرفا به نظر نهایی خود بسنده کرده، فایلی را پیوست نکرده‌اند.در این موارد، ضرورت دارد به نکاتی که توسط دبیر محترم علمی کنگره، اعلام شده است ، توجه کافی مبذول شود و درنهایت، فایل بازنگری شده، مجددا ازطریق سامانه کنگره، ارسال شود. در مورد استفاده از تخفیف برای ثبت نام در کنگره لازم است مدرکی بر حضور در کنگره قارچ شناسی به ایمیل کنگره به ادرس (fippc.conf@ut.ac.ir) ارسال گردد و در زمان برگزاری کنگره گواهی شرکت در کنگره قارچ شناسی نیز ارایه گردد.ضمنا، مهلت ثبت نام زود هنگام تا اول مرداد ۱۳۹۸ تمدید گردید.

 

با سپاس