مسابقه علمی و هنری
1398-04-28

بزودی متن اطلاعیه مربوط به برگزاری مسابقه علمی بین دانشجویان شرکت کننده در کنگره اطلاع رسانی خواهد شد. درضمن، به قید قرعه حداقل به پنج نفر از دانشجویانی که تا زمان اختتامیه حضور داشته باشند، جوایزی تعلق خواهد گرفت